Това не е ново откритие, а вече отдавна познато, но за съжаление не достатъчно разпространено.

Добивът от 10 дка първа реколта земеделски култури стига да изхрани 7 човека в продължение на една година?

Добивът от 10 дка втора реколта енергийни култури стига да задоволи потребностите на едно домакинство от ел. енергия и топлина и да произведе биологичен тор за една година?

Добивът от 10 дка стига да се произведе биогориво, с което един лек автомобил може да измине 22 000 км ?

Да си ожънем Eнергия!

Техническото развитие и подобрените законови рамки ни дават по-добра изходна точка за добиване на енергия в Биогаз инсталациите.

Към това се добавя и ефектът от опазване на климата, тъй като при добива му се затваря естественият кръговрат в природата.

Изграждането и оперирането на Биогаз инсталации от фермерите допринася за устойчивото развитие на селските региони.
Защо Биогаз?
Знаете ли че?
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология