Основни типове БГИ

В зависимост от отпадъците, които се преработват се различават следните основни типове БГИ:

Селскостопански БГИ (оборски тор- пресен и отлежал от говеда, крави, прасета птици и селскостопански продукти, респ. отпадни продукти)

Кo-ферментационни БГИ (Основни входящи субстрати са селскостопански отпадъци и продукти комбинирани с биогенни отпадъци)

Ферментационни Инсталации за отпадни продукти (биогенни отпадъци от гастрономията, кланциите, фуражи, биоразградими битови отпадъци …)

Индустриални БГИ (индустриални отпадъци - отпадъци от производството на Биоетанол, Биодизел и др.)
Защо Биогаз?
Технологии и Техники
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология