Ползи за селското стопанство и преработвателната промишленост:

    Повишаване на ефективността на използване на земеделските площи, като се отваря пазар за втори енергийни култури;

    Наличието на пазар на енергийни култури е стимул за обработване на неатрактивните земеделски земи;

    Решаване на екологичните проблеми в животновъдството за обезвреждане на отпадъците. Оставащият в животновъдните фермите оборски е ниско качествен тор. Остатъкът след ферментацията в БГИ е високо качествен, органичен тор без неприятна миризма, с по-високо pH, регулиращ киселиността на почвата;

    Решаване на екологичните проблеми за обезвреждане на органичните отпадъци от хранително-вкусовата промишленост, гастрономията и ежедневието ни.

Ползи за Инвеститора: Инвестицията в една БГИ е високо рентабилно и сигурно капитално вложение, с гарантирани от Закона за ВЕИ приходи от продажбата на електроенергия.


Ползи за околната среда: Органичните отпадъци са регенаритивен енергиен носител. В процеса на фотосинтеза растенията преобразуват слънчевата енергия, поглъщайки въглероден двуокис. При изгарянето на Биогаз, в атмосферата се изпуска толкова въглероден двуокис, колкото растенията са погълнали по време на растежа си.

Това се отразява благоприятно на баланса на СО2 на земята.
При ферментация на органични отпадъците се образува Биогаз, съставен от Метан (65%) и СО2 (35%). Метанът е 25 пъти по-вреден за околната среда от СО2. При преработката на органични отпадъци в БГИ вредният Метан газ се събира в резервоари и по този начин се предотвратява неговото изтичане в атмосферата.
Защо Биогаз?
Ползите от Биогаз Инсталации
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология