Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Входяща суровина за добиването на Биогаз е Биомасата. Биомаса е масата на организмите на единица площ или обем, съставена от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните. Като входящи суровини, наричани субстрати за преработка в БГИ се използват всички видове биомаса, чиито главни компоненти са възглехидрати, мазнини, целулозаи хемицелулоза. НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ лигнин и целулоза обвита с лигнин, т.е. не и структурообразуващите компоненти на дървесината и сламата.
Защо Биогаз?
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Основно суровините се делят на:
- Селскостопански
- Биогенни
- Индустриални
Добиваното количество Биогаз е различно в зависимост от видовете
субстрати.
Биомасата се измерва в тон сухо вещество. Всеки организъм носи
определено количество енергия съхранена в неговата биомаса.
Съдържанието на органична маса в сухото вещество, както и
различните свойства и времена на разграждане оказват решаващо
влияние върху добива и  качеството на Биогаза. Колкото е по-високо
съдържанието на Метан в газа, толкова е по-висок неговият енергиен
потенциал.
Buswell и Boyle развиват формулата, съгласно която може да се
определи състава на Биогаза на база химическия състав на
основните суровини (Биомасата). Според тази формула се изчисляват
и количествата добиван Метан в зависимост от различните изходни
суровини. На първо място съдържанието на Метан зависи от състава
на субстратите.
Следва  file “Теоретични данни за добив на Биогаз”
Животински субстрати
Biomasa green light
Energy-Biomasa
kalorichnost
bruto-energy
Животински субстрати Земеделски култури
danni za dobiv biogas1
formula1
surovini
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология