Образуването на Биогаз в природата става при в отсъствие на кислород.
Пример за естествен процес на образуване на Биогаз в природата е нашата крава.
Защо Биогаз?
Биогаз в природата
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Фази

Образуването на Биогаз може да бъде разделено на четири основни фази:

Хидролизна фаза: В хидролизната фаза твърдите субстранции (протеини, мазнини, въглехидрати) се разграждат (хидролизират) посредством бактериални ензими на прости съставни елементи - мономери, като напр. аминокиселини, глюкоза, мастни киселини.
Фаза на образуване на киселини: Във фазата на образуване на киселини, разтворените материали се разграждат до органични киселини (Оцетна киселина, Пропионова киселина, Маслена киселина), нисши алкохоли, Алдехиди, Водород, Въглероден двуокис и други газове като Амониак и Сероводород. Този процес продължава докато бактериите бъдат възпрепятствани от собствените си разградени продукти в процеса на разграждане - по-ниска pH- стойност).
Фаза на образуване на Оцетна киселина: Във фазата на образуване на Оцетна киселина, материалите продължават да се преобразуват посредством ацетогенни бактерии до Оцетна киселина.
Фаза на образуване на Метан: Във фазата на образуване на Метан, Оцетната киселина се разлага на Метан, Въглероден двуокис и Вода.
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Krawata-tumb
Methanogenesis
Биогаз инсталациите използват този процес, като осигуряват и оптимират технически константни анаеробни (без достъп на кислород) условия, което осигурява непрекъснати биохимични условия за процеса на ферментация.
Биогазът се образува в процеса на многостепенна ферментация благодарение на активността на анаеробни микроорганизми (анаеробните организми, са тези организми, които не се нуждаят от кислород за да живеят). Високомолекулярните органични субстанции, наричани субстрати се разграждат през множество степени в нискомолекулярни материали до образуването на Метан газ. Ферментацията се заражда във влажна среда и микроорганизмите изискват достатъчно количество течност в субстратите.
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология