БИОГАЗ означава независимост от доставчиците на фосилни горива (мазут, газ и др.);

БИОГАЗ е екологично чист, икономически изгоден и надежден Възобновяем Енергиен Източник (ВЕИ);

От БИОГАЗ се добива електро и топлинна енергия;

БИОГАЗ може да се използва за отопление, охлаждане или като гориво;

БГИ повишават привлекателността за развитие на бизнес в селските райони;

Остатъкът след ферментацията от БГИ е ценен продукт за наторяване;

Остатъкът след ферментацията от БГИ може да замени минералните торове;

Остатъкът след ферментацията от БГИ е естествен тор, който не натоварва природата;

Остатъкът след ферментацията от БГИ има висок подхранващ потенциал и се използва дори за основно наторяване;

Вместо да влагаме енергия за обезвреждане на органичните отпадъци, нека да добиваме от тях Енергия;
Защо Биогаз?
Десет добри причини за да изберем Биогаз
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Животински субстрати Земеделски култури
Органичните отпадъци - Консуматор или Източник на енергия?

НИЕ казваме Органичните отпадъци са Източник на Енерегия!
Суровини за Биогаз
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема
Технологии и техники
Екология