Знаете ли че? Биогаз - 10 причини Вашата полза
Фирмата Биогаз Енерджи е създадена да подпомага българските фермери, пререботвателите на хранителни продукти и предприемачите в трудната им задача да развиват високо ефективни производства с възможно минимални разходи за енергия и максимално използване на наличните суровини за добив на такава.

Биогаз Енерджи е Вашият компетентен партньор в изготвянето на концепции и цялостното изграждане на Биогаз Инсталации в България. Заедно с нашият партньор Agrinz Technologies GmbH - Австрия Ви предлагаме всичко, от консултации и проектиране, през изграждането и внедряването, до поддръжката и оптимирането на Биогаз инсталации. Нашите опитни специалисти ще Ви предложат индивидуална концепция за Вашата инсталация, изцяло съобразена, както с Вашите потребности, така също и с местното законодателство и условия.

На първо място ние винаги поставяме желанията на клиента, икономическата ефективност и опазването на околната среда. Използването на местни отпадни  суровини и материали за добив за добив на енергия от Възобновяеми Енергийни Източници - Биомаса е начин за създаването и развитието на Енергийно Независими Региони. Примери за такива Енергийно Независими Региони има навсякъде в Европа. Политиката за изграждането им допринася за развитието на изостаналите региони, като ги прави привлекателни за навлизането на нови инвестиции.
Защо Биогаз?
Суровини за Биогаз
Технологии и техники
Защо с Biogas Energy?
Полезна информация
тел./факс  +359 2 887 17 69 | моб. +359 884 35 53 53 | e-mail
Нашата помощ Нашите партньори Референции Контакт
Животински субстрати Земеделски култури
Екология
Материали за DOWNLOAD
Закон за ВЕИ Биогаз от слама
Биогаз в природата Технологии и техника Примерна схема